Mesecsoport otthon

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!

Szeretnék segíteni az elkövetkezendő napokban, hetekben, talán hónapokban azzal, hogy a kolléganőimmel korábban mesecsoportként létrehozott, szociális készségeket fejlesztő csoportunk meséiből, játékaiból osztunk meg ötleteket, ami otthon is szuper közös időtöltést jelenthet, vagy gondolatébresztő, beszélgetésindító lehet. A mesecsoportot ebben az új formájában a facebookon találhatják meg.

Mesecsoport otthon

Ezek a játékok nem csak az idő múlását segítik, de olyan szociális készségek fejlődését is, mint az
– egymásra figyelés,
– késleltetés,
– konfliktuskezelés,
– stresszkezelés,
– együttműködés,
– érzelmeink és mások érzelmeinek felismerése és az arra való reagálás képessége,
– egymás érzelmi állapotaiba való beleérző képesség – empátia,
– vagy a mentalizáció, ok- és szándéktulajdonítás képessége.

FONTOS: Ezek a játékok nem feladatok. Lehetőségek, de nem kötelezően elvégzendők. Segít, ha kifogyunk az ötletekből, de nem mindenhatók, és nem jobbak/rosszabbak, mint a szülők saját kreativitásának gyümölcsei, ötletei. Ezért kérem a szülőket, hogy akiknek tetszik, azok nyugodtan használják őket, és ne érezzék magukat azok sem rosszul, aki nem, vagy nem most szeretnének élni vele.

Szép napokat, kitartást és jó egészséget kívánunk szeretettel!

Szülő-alakulat

Online beszélgetőcsoport szülőknek

Kedves Szülők !

Együtt érzünk az otthon sok szerepben helytálló szülőkkel, ezért próbáljuk a tavaly kezdeményezett szülőcsoportunkat most online formába önteni, és így támogatást nyújtani ebben a nem mindennapi (de sajnos már mindennapos) helyzetben.

A XV. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusaiként kolléganőmmel heti rendszerességű online beszélgetős alkalmakat hirdetünk meg, egyelőre különösebb tematika vagy konkrét téma nélkül, lehetőséget adva a helyzet okozta nehézségek megosztására, egymástól való kérdezésre és a bevált ötletek közkinccsé tételére!

Egy részvétel természetesen nem kötelez senkit az összes alkalmon való részvételre, a csoport nyitott (tehát változhat az összetétele hétről hétre), de a csoportkeretek (pl. titoktartás stb.) megmaradnak. Feltétele a jelentkezés (alkalmanként!) – csak a jelentkezőknek küldjük ki a következő “körkapcsolás” elérhetőségét-, és egy nyugodt hely, ahol biztosítani lehet azt a biztonságos, nyugodt légkört “mintha” fizikailag is egy helyen, együtt lennénk.

Online szülőcsoport ismertető

A Logopédia Európai Napja 2019

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben működő logopédiai munkacsoportok idén is változatos programokkal készülnek a LOGOPÉDIA EURÓPAI NAPJA megünneplésére.

Március 6-án immár hagyományosan idén is megnyitjuk kapuinkat az érdeklődők előtt. Célunk, hogy ráirányítsuk a társadalom figyelmét a kommunikációs zavarok sokféleségére, azok lehetséges következményeire, a prevenció fontosságára és tájékoztassuk az érintetteket a szakszolgálaton belüli ellátási lehetőségekről.

A programsorozat keretében beszédszűréssel, tanácsadással, nyílt foglalkozásokkal, különböző szakmai programokkal szeretnénk megszólítani az érdeklődőket. Programjainkra várjuk az ellátásban részesülő gyermekeket, szüleiket és pedagógusaikat, valamint mindazokat a felnőtteket, akik valamilyen szempontból érintettek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Letölthető programfüzet .pdf formátumban


Online lapozható programfüzet

"Logopédia

Hangunk és beszédünk

Ma már elterjedt, a köztudatban is megjelent igazság, hogy testünk egészségére fontos odafigyelnünk. Ezt sokféleképpen tehetjük, például egészséges táplálkozással, életmódunk megfelelő kialakításával, testmozgással. Mindezeknél azonban jóval kevesebb szó esik a hangunkról, melyet minden nap használunk, kiszolgál minket, társas kapcsolatainkat meghatározza. Munkánk során és privát kapcsolatainkban is természetesnek vesszük meglétét. A telefonok elterjedésével a hang szerepe még nagyobb lett, hiszen gyakran az egyetlen információközvetítő szerepét látja el, tekintetünk, gesztusaink sem segítik értelmezését. Mindezek ellenére a hanghigiénéről, a hangunkra való odafigyelésről, vagy az azzal való törődésről kevés szó esik.
Napjainkra már kutatások sora bizonyítja, hogy megítélésünkben nagy szerepe van a hangunk keltette benyomásnak. A hangunk kifejez minket: másodlagos nemi jelleg, személyiségjegyként tartjuk számon, érzelemkifejező eszköz, munkaeszköz, az éneklés alapja, és nem utolsó sorban kommunikációs eszköz, a beszéd alapja. A folytatás olvasása →