Csoportos foglalkozások

Szülő-Alakulat

Női beszélgető csoport

Csoportjaink:

Csoportos fejlesztő foglalkozás óvodásoknak az iskolakezdést megelőző időszakban

Csoportvezetők: Antalics Margit – Huszka Anna

A foglalkozásokon elsősorban a beszédészlelés és beszédmegértés, akusztikus figyelem, mozgással kísért mondókák tanulása, szókincsbővítés, irányok differenciálása térben és síkban, testséma, verbális és vizuális memória, szociális készségek, szabálytudat fejlesztése történik. A csoportlétszám átlagosan 6-7 gyermek, hetente egy alkalommal.

Nyelvi készségfejlesztő csoport óvodásoknak

Csoportvezetők: Békefiné Boldizsár Éva – Bolla Helga

Óvodás korú gyermekek számára indított komplex fejlesztő csoport. Szerdánként délután 4 órától.

Mozgásfejlesztő csoport kicsiknek

Csoportvezetők:Kovács Marianna és Támadi Judit konduktor

Mozgásos fejlesztő csoport 1,5 éves kortól 3 éves korig

Hétfőnként ½ 4-től 5 óráig

Baba-mama játékos foglalkozás 1,5 éves korig

szerdán 11-től 12.30-ig

TSMT mozgásterápia:

  • egyéni (TSMT-I – home training)
  • csoportos (TSMT-II)
  • vizsgálat 0-10 éves korig
  • korai fejlesztés.

Mesecsoport

Csoportvezetők: Homa Katalin – Posztós Ágnes

Alsó tagozatos gyermekek számára indítottunk heti rendszerességű, 10 alkalmas, játékos foglalkozássorozatot, ahol fejleszthetik társas készségeiket, valamint egyéni “próbákat” (pl. önérvényesítés megtapasztalása) is kiállhatnak. Mindebben fontos szerepet kap a nép- és műmesék világa, a szerepjátékok és a gyerekek alkotó fantáziája. A meséket, mesei fordulatokat és elemeket az adleri bátorító nevelés és az integratív gyermekterápia módszerének szemléletmódját és légkörét ötvözve, dramatikus, játék-, művészet- és kognitív terápiás eszközökkel dolgozzuk fel.

Serdülőcsoport

Csoportvezetők: Tungli Veronika – Posztós Ágnes

7-8. osztályos tanulók részére indult, heti rendszerességű szociális- és kommunikációs készségfejlesztő, önismereti csoport.

Serdülőcsoport

Csoportvezető: Tóth Zsuzsanna

Serdülő szabadinterakciós csoport – önismereti célú és a szociális készségeket fejlesztő csoport.

Óvodás csoport

Csoportvezető: Nádas-Nagy Ágnes – Tóth Zsuzsanna

Ayres-terápia jellegű, szenzoros-integrációs alapon működő csoport óvodások részére, melynek célja a gyermekek érzelmi stabilitásának, életkoruknak megfelelő önkifejezésének és társas együttműködési kompetenciáiknak megerősítése.